Privacy policy

Artikel 1          Definities

1.1       Buena Vida Supercars B.V., ontvanger van de persoonsgegevens, hierna te blijven noemen Buena Vida Supercars B.V.

1.2       De huurder, die een kopie van zijn identiteitsbewijs overlegt ten behoeve van het completeren van de reservering, hierna te  noemen ‘huurder’

Artikel 2          Doeleinden kopie identiteitsbewijs danwel (overige) persoonsgegevens rechten huurder

2.1       Buena Vida Supercars B.V. verklaart ten alle tijden zorgvuldig om te gaan met de digitale of schriftelijke kopie van het identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart), danwel overige persoonsgegevens, die zij van haar huurders ontvangt.

2.2       Buena Vida Supercars B.V. verklaart hierbij om de kopie van het identiteitsbewijs voor geen enkel ander doeleinde dan het completeren van de reservering.

2.3       Buena Vida Supercars B.V. verklaart hierbij dat zij de van de huurder ontvangen persoonsgegevens nimmer met derden zal delen en dat zij de benodigde technische en organisatorische maatregelen treft ter bescherming van de verwerking van de persoonsgegevens.

2.4       Buena Vida Supercars B.V. verklaart hierbij dat zij de kopie van het identiteitsbewijs, danwel overige persoonsgegevens, welke zij van de huurder ontvangen heeft, zal vernietigen na de voltooide boeking.

2.5       Buena Vida Supercars B.V. waarborgt het recht op vergetelheid en recht op inzage van huurder wat betreft verwerkte persoonsgegevens. Huurder kan voor een beroep op diens rechten een verzoek indienen bij Buena Vida Supercars B.V. via e-mail: [email protected] 

 

Artikel 3           Eisen identiteitsbewijs

3.1       De huurder dient er zorg voor te dragen dat de volgende gegevens duidelijk leesbaar danwel zichtbaar zijn op de kopie:

3.1.1    De pasfoto van de huurder;

3.1.2    De naam van de huurder;

3.1.3    Het Burgerservicenummer van de huurder;

3.1.4    De geboortedatum van de huurder;

 

3.2       De huurder dient er, ter bescherming van zijn privacy, zorg voor te dragen dat volgende gegevens onleesbaar zijn op de kopie:

3.2.1    De datum van afgifte;

3.2.2    De vervaldatum;

3.2.3    Het geslacht van de huurder;

3.2.4    Het documentnummer;

3.2.5    De vervaldatum van het document

3.3       De huurder dient er, ter bescherming van zijn privacy, zorg voor te dragen dat de kopie voorzien is van de datum en het doeleinde (de bedrijfsnaam van de verhuurder) duidelijk leesbaar zijn op de kopie, zodanig dat de noodzakelijke gegevens duidelijk leesbaar zijn.